Aktualna sytuacja w turystyce międzynarodowej

turystyka-2013

Aktualna sytuacja w turystyce międzynarodowej według danych UNWTO (World Tourism Barometer, vol 1 1 , December 201 3 ) międzynarodowy ruch turystyczny w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 r. wzrósł o 5 % w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. i osiągnął rekord o- we 845 mln . przyjazdów turystycznych ( o 41 mln. więcej), przewyższając znacznie szacunki UNWTO. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostów notowanych w Europie, Azji i krajach Pacyfiku ( po + 6%).

Europa

W Europie wzrost międzynarodowych przyjazdów turystycznych wyniósł 6%, na czele z Centralną i Wschodnią Europą (+7%) oraz Europą Południową i basenem Morza Śródziemnego (+6%) i osiągnął podwójne średnie tempo dotychczasowo notowanego wzrostu w turystyce przyjazdowej dla Europy od 2000 roku (+2,7% średnio rocznie pomiędzy 2000 r. a 2012 r.). Azja i Pacyfik ( +6 % ) nadal utrzymują stabilne pozytywne wyniki wzmocnione przez południowo – wschodni ą Azję ( +12 %).

Ameryka Północna i Południowa

Ameryka Północna i Południowa ( +3 %) odnotowały ogólnie słabsze rezultaty , z lepszymi wynikami w Ameryce Północnej ( +4% ) i Ameryce Środkowej ( + 3% ). W Afryce ( +5% ) wzrost był napędzany przez o żywienie w północnej części kontynentu (+6% ), podczas gdy Bliski Wschód osiągnął tylko nieznaczny wzrost (0,3 %). Pozytywny trend zarejestrowany w międzynarodowych przyjazd ach turystycznych znajduje odzwierciedlenie we wpływ ach budżetowych . Wśród 25 najwięcej zarabiających na międzynarodowej turystyce gospodarek , przyrosty dwucyfrowe zanotowały Stany Zjednoczone (+11% ) , Makao (+10% ) , Wielkiej Brytania (+18%) , Tajlandia (+28%) , Hong kong ( +21% ) , Turcja (+13%), Indie (+13 %) , Japonia (+23% ) , Grecja ( +15% ) i Taj wan (12%).

Wśród dziesięciu największych rynków źródłowych, to Rosja odnotowała najwyższy wzrost wydatków na podróże zagraniczne o 29 % ( 43 miliard y USD w 2012 r. ) . Chiny , które stały się numerem jeden turystycznych rynków źródłowych na świecie (102 mld USD) , kontynuował y szybką ekspansję, odnotowując wzrost wydatków na turystykę wyjazdową o 22%. Wydatki innych gospodarek krajów rozwijających się ( BRIC ) również był y znaczące: dla Brazylii wzrost o 15% . Wydajność rynków źródłowych nowoczesnych gospodarek była stosunkowo słaba i wzrosła umiarkowanie dla Kanady (+3%) , Stan ów Zjednoczonych , Wielkiej Brytanii i Francji ( po +2% ), natomiast pozostała bez zmian dla Niemiec i Japonii , a dla Australii i Włoch – spadła.

Katarzyna Janczak
Krzysztof Patelak

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki (msport.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Leave a comment