Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Oslo

Ambasada-Rzeczpospolitej-Polskiej-w-OsloPosesja przy Olav Kyrres pl. 1 wybudowana została w latach 1916-1918, według projektu architekta Hermana Majora Backera dla Christiana Fredrika Stroma (1862- 1940).

Położona na niewielkim wzniesieniu, w punkcie krzyżowania się Bygdoy allé z Drammensveien, willa stanowi kluczowy punkt placu. Szczególny charakter nadaje budynkowi wyraźnie zaznaczona część gankowo-balkonowa drugiego piętra oraz narożnikowy dach. Całości dopełnia murowane ogrodzenie.

Herman Major Backer (1856 – 1932), studiował architekturę w Christianii i Dreźnie. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli swego zawodu. Zamożna klientela ze sfer przemysłowo-handlowych chętnie zamawiała u niego projekty swych reprezentacyjnych posiadłości. Ponieważ okolica Drammensveien na wysokości Skarpsno była pod koniec XIX w. i na początku XX w. najlepszą dzielnicą stolicy Norwegii, nieprzypadkowe jest, że wiele budynków jego projektu znajduje się właśnie tutaj. Przełomowe znaczenie dla kariery Backera miał projekt (z 1887 r.) rezydencji Hansa Rasmusa Astrupa, obecnie siedziby Norweskiej Akademii Nauk. Backer projektował także budowle w stylu neogotyckim, czego przykładem jest kościół Św. Jana (Johanneskirken) w Bergen.

Pierwszym właścicielem budynku przy Olav Kyrres plass 1 był Christian Fredrik Strom (1862 – 1940), na przełomie XIX i XX wieku współwłaściciel i dyrektor firmy Steen & Strom. Założony pod tą nazwą w 1797 r. dom handlowy stał się z czasem wiodącym magazynem Christianii/ Oslo i pomimo zmiany właścicieli istnieje pod tą samą nazwą do dnia dzisiejszego. W czasach młodości Strom żywo uczestniczył w działalności Stowarzyszenia Norweskiego z jego bogatym życiem towarzyskim, przyjęciami, zawodami strzeleckimi i – co wywarło znaczący wpływ na przyszłe upodobania Stroma – grą w bilard.

Pierwsze rysunki rezydencji Stroma, wykonane w 1915 r. na użytek władz budowlanych, uległy zniszczeniu. Zachował się jedynie plan sytuacyjny i ogrodowy. W 1916 r. przygotowany został nowy projekt. Przewidywał on pomieszczenia mieszkalne na poddaszu i wyraźnie zaznaczoną część gankowo – balkonową skierowanej ku placowi fasady frontowej. Po dwuletnim okresie budowy, w 1918 r. do willi wprowadzili się jej pierwsi właściciele. Dokument ukończenia prac budowlanych pochodzi z 1920 r.

Stromowi zależało na nadaniu swej rezydencji oryginalnego charakteru, toteż dekorację wnętrz zamówił u Gerharda Munthe (1849-1929), wybitnego artysty malarza. Munthe studiował m. in. w Düsseldorfie i Monachium. Silny wpływ na jego twórczość wywarło dawne malarstwo holenderskie. Tematykę prac powstałych w Norwegii stanowią najczęściej motywy krajobrazowe. Munthe był także autorem ilustracji książkowych i ex librisów. Obszar jego zainteresowań artystycznych obejmował ponadto tkaniny artystyczne, czego przykładem są gobeliny tematycznie nawiązujące do sagi Sigurda Jorsalfaresa. Stanowią one opatrzony wspólnym tytułem cykl Riksteppene a wykonane zostały na wystawę światową w Paryżu w 1900 r.

Z przechowywanych w archiwach Biblioteki Narodowej dokumentów wynika, że w 1917 r. Christian Strom zamówił u Munthe wykonanie dekoracji dla swej rezydencji. Zachowana korespondencja potwierdza, że Munthe dostarczył 14 elementów dekoracyjnych tworzących w całości fryz, biegnący wzdłuż ścian mieszczącej się na II piętrze budynku sali bilardowej. Z korespondencji dowiadujemy się również, że pomiędzy artystą a zleceniodawcą doszło do nieporozumienia na tle wynagrodzenia, którego wysokość nie została wyraźnie ustalona. Z żądanej przez artystę sumy 15 000 koron (równowartość rocznej gaży Stroma jako dyrektora domu handlowego), zleceniodawca zapłacił jedynie 10 000 kr., po wymianie licznych listów.

Autorem dekoracji pierwszego piętra jest Paul Ansteinsson, artysta cieszący się pewnym uznaniem, ale o zdecydowanie mniejszym znaczeniu niż Gerhard Munthe.

Po śmierci Stroma w 1940 r. willa została zakupiona przez dyrektora firmy metalurgicznej Astrup & Son A/S, Haralda Astrupa. Istniejące dokumenty pozwalają sądzić, że nigdy jej nie zamieszkiwał. W czasie okupacji (październik 1940 r.) budynek zarekwirowali Niemcy dla potrzeb organizacji „Lebensborn” i od lutego 1942 r. do maja 1945 r. pełnił on rolę pensjonatu dla przyszłych matek. Przebywało w nim ok. 20-30 kobiet i sześcioro dzieci. W latach 1945-58 właścicielem został dyrektor spółki H. Astrup & Co. A/S H.A. Astrup. Wynajmowana od 1950 r. przez poselstwo PRL willa, zakupiona została w 1958 r. przez państwo polskie jako siedziba ambasady.

Przez 75 lat istnienia, mimo zmieniających się właścicieli i charakteru użytkowania, nie wprowadzono żadnych istotnych zmian na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Dekoracja wnętrz nie nosi prawie żadnych śladów upływającego czasu i zachowana jest w bardzo dobrym stanie.

 

Tekst opracowany na podstawie materiałów udostępnionych przez dr. Trulsa Aslaksby z Urzędu Konserwatora Miejskiego w Oslo i historyka sztuki dr. Vidara Poulssona

 

Kontakt

Ambasada RP w Oslo

Olav Kyrres plass 1

0244 Oslo

Tel. 0047 24 110 850

Fax: 0047 22 444 839

E-mail: oslo.info@msz.gov.pl

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo

Nedre Vollgate 5

0158 Oslo

Tel. 0047 21 037 200

Fax: 0047 21 027 201

E-mail: oslo.amb.wk@msz.gov.pl

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Uranienborg terasse 11

0351 Oslo

Tel. 0047 22 602 448

Fax: 0047 22 565 381

E-mail: oslo@trade.gov.pl

www.oslo.trade.gov.pl

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Oslo (oslo.msz.gov.pl)
Fot: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Oslo (oslo.msz.gov.pl)

Leave a comment