Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków

Budowa-sieci-kanalizacyjnej-wraz-z-przebudowa-oczyszczalni-sciekow

Projekt, który został zrealizowany z funduszy norweskich i funduszy EOG.

Projekt: Środowisko i zrównoważony rozwój

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków

Dzięki zrealizowanej inwestycji, ponad dwa na blisko pięć tysięcy mieszkańców gminy Moszczenica (woj. małopolskie) zyskało szansę przyłączenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Nie byłoby to możliwe bez rozbudowy oczyszczalni ścieków. Wszystko po to, by zwiększyć potencjał inwestycyjny gminy. Nie bez znaczenia była także chęć poprawy standardu życia mieszkańców.

Gmina Moszczenica posiadała od 2000 roku oczyszczalnię ścieków o przepustowości 70 m³ na dobę, do której podłączonych było 170 budynków. Realizowana strategia rozwoju gminy, w tym duża presja mieszkańców, doprowadziły do szybkiej realizacji procesu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Rezultatem działań jest zmodernizowana oczyszczalnia ścieków o przepustowości 290 m³ na dobę. Z wybudowanej infrastruktury ma możliwość skorzystania ponad 2200 mieszkańców gminy.

Realizacja projektu cechowała się dużym zainteresowaniem i aktywnością mieszkańców. Nic dziwnego, jako że inwestycja wychodziła naprzeciw zgłaszanym od wielu lat potrzebom rozwiązania problemu gospodarki ściekowej. Brak kanalizacji powodował bowiem pogorszenie stanu środowiska naturalnego. A to, z kolei, wpływało negatywnie na walory turystyczno-krajobrazowe gminy. Taki stan rzeczy utrudniał też proces powstawania i funkcjonowania nowych podmiotów gospodarczych i był jedną z barier rozwoju gospodarczego gminy.

Dzięki realizacji projektu, w sposób zdecydowany ograniczono wielkość zanieczyszczeń trafiających do gleby i zlikwidowano problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

Ma to szczególne znaczenie dla życia mieszkańców zaopatrujących się w wodę ze studni kopanych. Przy okazji, w trakcie realizacji projektu, podczas prac budowlanych, dokonano sensacyjnego odkrycia archeologicznego. W centrum Moszczenicy natrafiono na ślady najstarszego kościoła pod wezwaniem Szymona i Judy Tadeusza, którego pochodzenie datowane jest na XIV wiek, tj. z okresu lokacji wsi na prawie magdeburskim w 1348 roku. Miejsce odkrycia zostało otoczone nadzorem konserwatora zabytków i przeprowadzono tam podstawowe prace badawcze. Prace będą kontynuowane w celu określenia zasięgu cmentarza przykościelnego oraz pełnego opisu tego stanowiska archeologicznego.

Dzięki zrealizowanej inwestycji blisko dwa – na pięć tysięcy – mieszkańców gminy Moszczenica zyskało możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)
Fot: eog.gov.pl

Leave a comment