Europejski Rok na rzecz Rozwoju – podsumowanie

Europejski-Rok-na-rzecz-Rozwoju-podsumowanie

Podsumowanie Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju

 

Europejski Rok na rzecz Rozwoju dał Polsce i pozostałym krajom członkowskim UE wyjątkową sposobność do zwiększenia zainteresowania opinii publicznej tematyką współpracy rozwojowej. Natomiast za sprawą konfliktów zbrojnych w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a także tragicznego trzęsienia ziemi w Nepalu, uwaga światowej opinii publicznej w 2015 roku koncentrowała się na zagadnieniach pomocy humanitarnej. Kampanie informacyjne, podejmowane w ramach obchodów ERR, stały się często inspiracją do twórczego zaangażowania się obywateli na rzecz inicjatyw rozwojowych i humanitarnych.

Działania Polski w ramach ERR koordynowane były przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Głównym przedsięwzięciem MSZ w tym obszarze był Dzień Współpracy Rozwojowej zorganizowany 27 września 2015 r. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Powstałe z tej okazji Miasteczko Edukacji Globalnej odwiedziło ponad 7 000 osób, które tego dnia mogły na żywo dowiedzieć się, w jaki sposób Polska pomaga krajom rozwijającym się. We współpracy z polskimi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, zaangażowanymi we współpracę na rzecz rozwoju, zaaranżowane zostały elementy miasteczka, typowe dla różnych zakątków świata, takie jak: szkoła, sklep, klub kobiet czy szpital. Wydarzenie to zostało poprzedzone kampanią informacyjną w telewizji publicznej (35 mln wyświetleń), która nadała również relacje na żywo z samego miasteczka w trzech kanałach telewizyjnych: TVP 1, TVP Info i TVP regionalna (w sumie niemal 1,9 mln widzów).

W ramach inicjatywy regionalnej Grupy Wyszehradzkiej (V4) zorganizowane zostały konkursy plastyczne i fotograficzne dedykowane tematyce rozwojowej, a zwycięskie prace złożyły się na wystawy prezentowane w państwach V4. Na polski konkurs fotograficzny – zorganizowany pod hasłem „Rozwój w obiektywie” – wpłynęło ponad 900 propozycji. Wyniki prac jury zostały ogłoszone 3 grudnia podczas uroczystej gali poprowadzonej przez Martynę Wojciechowską, redaktor naczelną magazynu National Geographic Polska – współorganizatora konkursu.

Wspierany przez resort spraw zagranicznych Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC „Globalny Rozwój w Kinie”, będący już szóstą edycją festiwalu poświęconego problematyce krajów rozwijających się, objął pokazy filmowe w 10 miastach Polski. W pokazach wzięło udział łącznie około 7 600 widzów, a liczba wyświetleń na platformie cyfrowej Kinoplex, na której umożliwiono bezpłatny dostęp do nagrodzonych filmów, szacowana jest na kolejne 10 tys.

Prowadzonym przez MSZ działaniom towarzyszyła szeroka akcja informacyjna. W obiegu znalazło się łącznie ponad 420 tys. egzemplarzy publikacji, artykułów i broszur o tematyce rozwojowej, a liczba odwiedzających stronę internetową www.polskapomoc.gov.pl w okresie między 1 stycznia a 1 grudnia 2015 r. przekroczyła 70 tys. użytkowników, a kolejne 30 tys. odwiedziło stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji, jednego z partnerów przedsięwzięcia: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/.

Pozytywny odbiór idei współpracy rozwojowej oraz aktywne uczestnictwo ludzi młodych w obchodach ERR są dobrą prognozą w odniesieniu do zainicjowanej przez Unię Europejską „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Wspólny sukces UE, jej państw członkowskich i ich społeczeństw obywatelskich, w tym w szczególności organizacji pozarządowych powinien stać się podstawą do dalszego rozwijania edukacji globalnej oraz wsparcia działań na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zgodnie z Konkluzjami Rady w sprawie osiągnięć Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015 dalsze zaangażowanie UE i jej państw członkowskich w informowanie o unijnych politykach rozwojowych będzie: oparte na partnerstwach i zaangażowaniu nowych podmiotów spoza wspólnoty rozwoju; ukierunkowane na młodzież; stawiać ludzi w centrum; interaktywne; oparte na faktach; zgodne z duchem ERR 2015.

Źródło: polskapomoc.gov.pl
Fot: polskapomoc.gov.pl

Leave a comment