Fundacja Stańczyka wspiera lokalną politykę

Fundacja-Stanczyka-wspiera-lokalna-polityke

Wspieranie mieszkańców w obywatelskiej kontroli władz miasta Krakowa

 

Władze samorządowe są często pierwszym punktem kontaktowym dla obywateli w celu uzyskania informacji i wzięcia udziału w procesach decyzyjnych. Najczęściej jednak obywatele nie posiadają koniecznej wiedzy i wystarczających informacji, aby uczestniczyć w podejmowaniu lokalnych decyzji.

Fundacja Stańczyka w Krakowie wychodzi naprzeciw obywatelom, pomagając im w zaangażowaniu się w lokalną politykę i kontrolę obywatelską na wszystkich etapach procesów decyzyjnych. Fundacja chce zwiększyć jawność i przejrzystość informacji poprzez ich prezentację w jasny i przystępny sposób.

Monitoruje także lokalnych polityków, zwłaszcza w odniesieniu do ewentualnych konfliktów interesów, a także zajmuje się monitorowaniem spotkań samorządowców, kładąc nacisk na uczestnictwo w nich doradców oraz wypełnianie przez nich swych demokratycznych funkcji. Fundacja Stańczyka regularnie dzieli się informacjami z lokalnymi dziennikarzami. Jej celem jest umacnianie lokalnych demokratycznych władz w Krakowie poprzez działania na rzecz otwartości, jawności i kontroli obywatelskiej w życiu publicznym.

To tylko jeden z 535 projektów w całej Polsce, finansowanych z funduszy norweskich w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Więcej o projekcie: http://www.stanczyk.org.pl/obserwatorium/

Źródło: amb-norwegia.pl
Fot: amb-norwegia.pl

Leave a comment