Małe czy duże przyda się naturze – kampania

Male-czy-duze-przyda-sie-naturze-kampania

Kampania „Małe czy duże przyda się naturze” wyróżniona

Kampania „Małe czy duże przyda się naturze”, zrealizowana ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, została nominowana do nagrody branżowej Klubu Twórców Reklamy w kategorii Film: Reklama społeczna i non-profit. Laureatów poznamy 12 maja 2015 r. w trakcie gali Klubu Twórców Reklamy.

Kampania została skierowana do dzieci i zwraca uwagę najmłodszych na to, że każda żywa istota jest ważna dla środowiska naturalnego. W jej ramach stworzono animowane spoty Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, których celem jest zakrzewienie u dzieci nawyków dbałości i odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyjemy. Bohaterami filmów zostały: dżdżownica, mrówka, żaba i jeż, które w przystępny dla dzieci sposób, pokazują jaką funkcję spełniają w naturze, przedstawiając jednocześnie powody dlaczego należy je chronić.

Powód stworzenia kampanii był prosty: – Co 20 minut znika jeden gatunek z powierzchni Ziemi. Obecnie co czwarty gatunek ssaków, a co ósmy ptaków jest zagrożony wyginięciem. Choć sam termin różnorodności biologicznej jest dzieciom obcy, to powinny wiedzieć jak wiele natura może im dać – wyjaśnia minister środowiska Maciej Grabowski.

W ramach projektu stworzone zostały także dwie platformy internetowe. Pierwsza z nich: „lekcje z natury” Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, adresowana jest do wychowawców przedszkolnych i nauczycieli klas I-III szkół podstawowych. Pedagodzy znajdą tam niezbędne materiały edukacyjne, ułatwiające prowadzenie zajęć o tematyce przyrodniczej. Materiały zamieszczone na stronie są dostosowane do nowej podstawy programowej – jest to atrakcyjne rozwiązanie, mające zaszczepić ducha dbałości o środowisko już u najmłodszych.

Druga platforma: „ekodzieciaki” Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, skierowana jest bezpośrednio do dzieci. Jej kolorowa formuła jest zapowiedzą szeregu gier edukacyjnych, kolorowanek i filmów przedstawiających historie drobnych zwierzątek w ich siedliskach. Intencją twórców tej strony jest promowanie pozytywnych postaw wobec natury i pobudzanie świadomości ekologicznej przez zabawę.

Źródło: eog.gov.pl
Fot: freeimages.com

Leave a comment