Najnowsze dane Norweskiego Urzędu Statystycznego o przemyśle w Norwegii

Najnowsze-dane-Norweskiego-Urzedu-Statystycznego-o-przemysle-w-Norwegii

Spadek produkcji przemysłowej w Norwegii w październiku 2015 r.

 

Według najnowszych danych Norweskiego Urzędu Statystycznego, w październiku 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu w Norwegii spadła w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. o 3,0%. W stosunku do września 2015 r. produkcja spadła o 2,6%.

Spadek produkcji sprzedanej ogółem w październiku 2015 r. napędzany był głównie bardzo słabymi wynikami drugiej co do wagi w całym indeksie sekcji przetwórstwa przemysłowego (spadek o 8,4%). Wśród głównych jej komponentów najgłębsze spadki dotyczyły grupy produkcji statków, łodzi oraz platform (spadek o 26,1% r/r) oraz maszyn i urządzeń (-13,8%). Największa pod względem udziału w produkcji ogółem sekcja wydobycia i usług powiązanych nie zmieniła poziomu aktywności w skali roku.

Pozostałe dwie sekcje produkcji przemysłowej tj. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i wodę oraz górnictwo i wydobywanie odnotowały odpowiednio 1,2% wzrost oraz 12,9% spadek sprzedaży r/r.

Więcej informacji na: http://www.ssb.no/en/energi-og-industri/statistikker/pii

Źródło: norway.trade.gov.pl
Fot: freeimages.com

Leave a comment