Norweski budżet na 2015 rok

Norweski-budzet-na-2015-rok

Norweski budżet na 2015 rok – co dobrego dla nas

 

8 października bieżącego roku rząd pod przewodnictwem Erny Solberg zaprezentował projekt budżetu państwa na rok 2015, w którym planowany deficyt ma wynieść 164 mld koron.

 

Prawicowy rząd swoją propozycją budżetową pragnie chronić rodzimy przemysł przed konkurencyjnością zza granicy. Równoważąc kwoty podatków chce podkreślić wartość krajowych produktów.

 

Patrząc na propozycje rządowe, pamiętajmy, że aby znaleźć miejsce w budżecie na nowy rok, muszą zostać poddane debacie oraz głosowaniu.

 

Zmiany w systemie podatkowym

 

Duża część nowych rozwiązań budżetowych poświęcona jest podatkom, czyli temu, co najbardziej dotyczy i interesuje mieszkańców Norwegii. Propozycje rządu dotyczą obniżania części podatków, likwidacji innych, zwiększania limitów kwot, a w niektórych przypadkach podniesienie stawek.

 

„Niebieska koalicja” pragnąc motywować pary będące w związkach małżeńskich lub partnerskich do posiadania zatrudnienia na podobnym poziomie oraz do intensywniejszego szukania pracy, rezygnuje z tzw. 2 klasy podatkowej. Proponuje, żeby łączny limit kwoty rejestrowanej w rejestrze podatkowym (VAT) zwiększył się z 50 tys. koron do 150 tys. koron, natomiast kwota wolna od podatku wzrosła do 50 tys. koron.

 

Propozycja dotycząca podatku majątkowego to zmniejszenie go o 0,25% – od 2015 roku będzie wynosił 0,75%. Dodatkowo wzrośnie podstawa odliczeniowa z 1 mln koron do 1,2 mln koron (w przypadku małżeństw wynosić będzie 2,4 mln koron).

 

Więcej zakupów przez internet

 

Rząd proponuje również zwiększenie granicy kwoty zwolnionej z opodatkowania na przedmioty kupowane w zagranicznych sklepach internetowych. Obecnie wartość niepodlegająca opodatkowaniu towarów przysyłanych do odbiorców w Norwegii wynosi 200 koron, od 2015 roku limit ten zwiększy się do 500 koron. Rząd jednak zaznacza, iż koszty związane z wysyłką i ubezpieczeniem będą wliczone w tę kwotę.

 

Zmianom ulegną stawki podatkowe na napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, wzrośnie akcyza na tego typu produkty.

 

Reforma w służbie zdrowia

 

Na początku przyszłego roku rozpocznie się także wprowadzanie nowej reformy w sektorze służby zdrowia dotyczącej swobodnego wyboru leczenia. Prawo wolnego wyboru otrzymają w pierwszej kolejności ośrodki leczenia uzależnień oraz leczenia chorób psychicznych. Reforma ma na celu zredukowanie czasu oczekiwania na zabiegi, stymulowanie publicznych szpitali do efektywniejszej pracy oraz nadanie pacjentom prawa swobodniejszego wyboru leczenia. Rząd zwraca też uwagę na ludzi starszych, zwiększając nakłady finansowe na ich opiekę w ośrodkach specjalistycznych oraz powiększając liczbę miejsc w placówkach całodobowej opieki i dziennego pobytu dla osób z demencją starczą. Na reformę w służbie zdrowia rząd chce przeznaczyć 2 mld koron.

 

Badania i rozwój

 

W budżecie zaznaczony został rozpoczynający się w 2015 roku długoterminowy plan dotyczący szkolnictwa wyższego oraz badań naukowych. Częścią projektu jest przeznaczenie 100 mln koron na rozwój badań grup naukowych istotnych na poziomie światowym. 115 mln koron Erna Solbergchce przeznaczyć na zwiększenie udziałuNorwegii w programie naukowym UE.

 

Wsparcie dla policji i transportu

 

„Niebieska koalicja” pragnie przeznaczyć 150 mln koron na reformę policji, oraz zwiększyć liczbę przymusowych powrotów dla nielegalnych imigrantów z 700 do 7 800.

 

Największe nakłady pieniężne ma otrzymać Ministerstwo Transportu. Część z 54,6 mld koron zostanie skierowana na duże projekty drogowe. 40 mld koron uzupełni fundusz infrastruktury, który obejmuje finansowanie budowy dróg krajowych i linii kolejowych. Ministerstwogłówny nacisk będzie kładło na konserwację istniejących już dróg, w szczególności dróg wojewódzkich.

 

Z dniem 1 stycznia podatek od posiadania przyczep campingowych zostanie zlikwidowany. Średnio o 35% będzie zredukowana opłata rejestracyjna przy zakupie samochodu z rynku wtórnego.

 

Szacowany dochód z podatków od towarów i usług ma w 2015 roku wynieść 256,2 mld koron. Aby utrzymać wzrost gospodarczy, rząd zwiększy udział środków ze sprzedaży ropy naftowej i gazu do 3%.

 

Zbliża się budżetowa debata

 

Wkrótce parlamentarzyści i eksperci zaczną debatować poszczególne propozycje. Już niedługo przekonamy się, które z nich uzyskają akceptację większości.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.pomoc-w-norwegii.com

 

Fot: freeimages.com

Leave a comment