Norweski rynek odzieżowy

Norweski-rynek-odziezowy

Raport rynkowy dot. norweskiego rynku odzieży sportowo-turystycznej

 

Zebrane dane ilościowe wykazały dużą atrakcyjność omawianego rynku. Pomimo
światowego kryzysu gospodarczego rynek systematycznie rozwijał się. Spowodowane
jest to bardzo korzystnymi uwarunkowaniami – m.in. wysoką aktywnością fizyczną
mieszkańców Norwegii oraz warunkami pogodowymi, które wymuszają posiadanie
odpowiedniej odzieży.

Analiza struktury wykazała, że na rynku krajowym postępuje coraz większa
przewaga głównych graczy. W latach 2008-2012 całkowity udział podmiotów
posiadających mniej niż 0,4% udziału w rynku systematycznie spadał (z wyjątkiem roku
2009 roku, kiedy w wyniku globalnego kryzysu gospodarczego udziały w rynku
nieznacznie stracili liderzy). Sieć dystrybucji detalicznej odzieży sportowo-turystycznej
na rynku krajowym zdominowana jest przez sieci sklepów: Sport1, MX Sport, Intersport,
G-Sport, Stadion oraz XXL. Analiza pięciu sił Portera wskazuje na ich dużą siłę
przetargową, co negatywnie wpływa na atrakcyjność bezpośrednich inwestycji (własnego
przedstawicielstwa) na rynku norweskim. Struktura kanałów dystrybucji dodatkowo
wzmacnia pozycję w/w sieci – za 76,7% obrotu detalicznego odpowiadają specjalistyczne
sklepy odzieżowe, a za 12,6% – sklepy sportowe. Natomiast udział sprzedaży
internetowej w obrocie detalicznym systematycznie wzrasta, a w 2012 roku wyniosła
około 6%. Innym, mniej popularnym kanałem dystrybucji są sklepy wielobranżowe.
Relacje rynku krajowego z zagranicą przedstawiają się korzystnie, szczególnie dla
Polski, która utrzymuje się w pierwszej dziesiątce państw pod względem wielkości
eksportu odzieży do Norwegii. Dodatkowo, Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej w
latach 2011-2012 zwiększyła wolumen eksportu odzieży do Norwegii. Świadczy to o
dojrzałości polskich produktów do wysokich standardów norweskich. Pozytywnie rokuje
to na przyszłość, w szczególności ze względu na fakt systematycznego obniżania się
importu z krajów azjatyckich.

Analiza preferencji odbiorców końcowych przeprowadzona na postawie badania
CAWI wykazała, że kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzję o zakupie odzieży
sportowo-turystycznej jest wysoka jakość produktu – jego wytrzymałość i odporność na
czynniki zewnętrzne, a także komfort noszenia i ergonomia. Odbiorcy końcowi preferują
stonowane kolory odzieży, a w przypadku niektórych części garderoby kolor nie ma dla
nich większego znaczenia. Jeśli chodzi o wzory, respondenci również wykazali się
konserwatywnością – jedyną uwagą, jaka powtarzała się w pytaniu o wzory była kwestia
umieszczania logo producenta na odzieży, co negatywnie wpływa na decyzję o zakupie
(niektórzy z respondentów zadeklarowali, że noszenie odzieży z logo producenta
odbierają jako formę jego reklamy, co zniechęca ich do zakupu). Odbiorcy końcowi
najczęściej poszukują informacji na temat dostępnej oferty na forach dyskusyjnych, na
stronach internetowych producentów oraz sięgają po opinię znajomych i rodziny.
Rozpoznanie polityki zakupowej importerów oraz dystrybutorów przeprowadzone
za pomocą jakościowego badania IDI na próbie 10 importerów i dystrybutorów wskazało,
podobnie jak w przypadku odbiorców końcowych, na kluczową istotność jakości
oferowanych produktów. Bardzo dużą wagę importerzy przywiązują także do szeroko
pojętego profesjonalizmu w kontaktach biznesowych, tj. wiarygodności i dotrzymywania
terminów dostaw. Niektórzy z respondentów zaznaczyli, że istotnym może okazać się
dostęp do znacznej ilości towarów w ograniczonym czasie, przy czym w przypadku
długoterminowej współpracy, są oni skłonni zapłacić za towar w formie przedpłaty.
Badanie wykazało także, że w przypadku respondentów, którzy współpracują z polskimi
dostawcami, dotychczasowa współpraca z nimi przebiega bez zarzutów.

W opracowaniu zawarto także najważniejsze informacje prawne, zarówno pod
kątem rejestracji działalności na terenie Norwegii, jak i działań eksportowych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy rekomenduje się planującym ekspansję na
rynek norweski podjęcie działań eksportowych, ze względu na korzystne uwarunkowania
wymiany międzynarodowej i duże nasilenie konkurencji w handlu detalicznym na rynku
krajowym. W przypadku bezpośredniego wejścia na rynek jako sprzedawca detaliczny
(tj. otworzenia przedstawicielstwa lub sklepu w Norwegii), dobrym pomysłem może
okazać się skupienie się na internetowym kanale dystrybucji.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony oslo.trade.gov.pl
Fot: freeimages.com

Leave a comment