REKLAMA
mycall


Norweskie przepisy prawne


Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_pin_it_button_layout' in /home/virt103787/domains/fredrikstad.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 186

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_pin_it_button_single_display' in /home/virt103787/domains/fredrikstad.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 187

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_pin_it_button_page_display' in /home/virt103787/domains/fredrikstad.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 188

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_pin_it_button_excerpt_display' in /home/virt103787/domains/fredrikstad.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 189

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_username' in /home/virt103787/domains/fredrikstad.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 206

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_follow_button_layout' in /home/virt103787/domains/fredrikstad.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_follow_button_single_display' in /home/virt103787/domains/fredrikstad.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 208

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_follow_button_page_display' in /home/virt103787/domains/fredrikstad.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 209

Warning: Illegal string offset 'wp_pinterest_follow_button_excerpt_display' in /home/virt103787/domains/fredrikstad.pl/public_html/wp-content/plugins/wp-pinterest/includes/functions.php on line 210

Norweskie-przepisy-prawne

Norweskie przepisy prawne w dniu codziennym

Służby celne i policja w Polsce maja dużo mniejszy zakres obowiązków niż służby w Norwegii. Norweskie przepisy prawne zobowiązują służby w Norwegii do kontrolowania osób i pojazdów na przejściu granicznym jak i na terenie całej Norwegii. Bardzo surowo traktowany jest nielegalny handel jak i nielegalna praca. Jeżeli jest podejrzenie, że pieniądze pochodzą z nielegalnego handlu bądź nielegalnej pracy to mogą być skonfiskowane. Norweskie przepisy prawne nakazują również płacenie kar np. kar grzywny za naruszenie przepisów celnych. Jeżeli kara grzywny nie została zapłacona to można spowodować , że zostanie wymierzona kara aresztu. Na noszenie noży lub ostrych narzędzi , których ostrze przekracza 7 cm trzeba mieć zezwolenie od władz miejscowych na ich posiadanie. Podstawowymi prawami cudzoziemca są : prawo do tłumacza, prawo do pomocy adwokata i prawo do kontaktu z konsulem. Stosuje się je wtedy gdy zostaje naruszone prawo karne.

Meldunek w Norwegii

Jeżeli pobyt w Norwegii ma charakter turystyczny to w Norweskich przepisach prawnych nie ma obowiązku meldunku.

Na podstawie materiałów: Polak za granicą – poradnik (polakzagranica.msz.gov.pl)
fot: freeimages.com

Leave a comment