Obroty handlowe między Polską a Norwegią

Obroty-handlowe-miedzy-Polska-a-Norwegia

Polsko-Norweska wymiana handlowa w okresie styczeń-wrzesień 2014

Według wstępnych danych GUS eksport Polski ogółem w I-IX 2014 r. wzrósł o 4,6% i wyniósł 120,549 mld EUR. W tym samym okresie import wzrósł o 4,7% do poziomu 121,525 mld EUR. Tym samym deficyt w handlu zagranicznym Polski w skali roku wyniósł 0,976 mld EUR.

Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w okresie I-IX 2014 r. spadła w skali roku o 20,7%, osiągając poziom 3,670 mld EUR. Polski eksport do Norwegii spadł w analizowanym okresie o 11,0% do 2,168mld EUR, podczas gdy import spadł o 31,5% do 1,502 mld EUR. W efekcie tego, bilans w handlu między Polską a Norwegią wyniósł 0,666 mld EUR.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w eksporcie ogółem odnotowano:

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 48,9%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 21,1% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 15,1%) – kod CN XV – przyrost o 9,2%,

– Urządzenia mechanicznie i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (udział 9,6%) – kod CN XVI – spadek o 24,0%,

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w imporcie ogółem odnotowano:

– Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego (udział 30,9%) – kod CN I – wzrost wartości importu o 8,6% r/r,

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 28,2%) – kod CN XVII – spadek o 51,9%,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 18,5%) – kod CN XV – przyrost o 15,4%.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo
fot: oslo.trade.gov.pl

Leave a comment