Polacy rozpoczynają współpracę z Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej

Polacy-rozpoczynaja-wspolprace z-Europejskim-Laboratorium-Biologii-Molekularnej

Polska przystąpiła do Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) w charakterze tzw. perspektywicznego członka.

Podpisany list intencyjny przewiduje trzyletnią współpracę, podczas której z oferty europejskiego laboratorium będą mogli skorzystać polscy naukowcy.

List intencyjny w sprawie przystąpienia Polski do EMBL w charakterze tzw. perspektywicznego członka (Prospect Member State) podpisali minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska Bobińska oraz dyrektor generalny EMBL Iain W. Mattaj.

Podpisanie listu intencyjnego umożliwia Polsce dostęp do infrastruktury EMBL, a także do oferowanych przez laboratorium usług biologii strukturalnej oraz głównych jego obiektów na takich samych warunkach, jakie posiada państwo członkowskie.

Jak informuje resort nauki na stronie internetowej, dokument nie nakłada na stronę polską żadnych zobowiązań finansowych, a jego celem jest zapoznanie się z funkcjonowaniem EMBL, aby później podjąć ewentualną decyzję o członkostwie. Polska i EMBL podejmują się w tym okresie organizacji wydarzeń przyczyniających się do promowania EMBL wśród polskich naukowców.

Ponadto zgodnie z postanowieniami listu doktoranci z Polski będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z budżetu EMBL i odbyć krótkoterminowe staże w najlepszych laboratoriach Europy na takich samych warunkach jak doktoranci z państw członkowskich. O dofinansowanie będą też mogli starać się polscy pracownicy naukowi posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.

Na dziewięć miesięcy przed wygaśnięciem statusu członka perspektywicznego Polska poinformuje organizację o swojej decyzji dotyczącej przystąpienia do porozumienia ustanawiającego EMBL.

EMBL jest przodującą międzyrządową organizacją w Europie w zakresie biologii z głównym laboratorium w Heidelbergu oraz czterema stacjami we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Według bazy Scimago Institutions World Report 2013 – wśród 3 tys. najważniejszych instytucji naukowych świata EMBL zajmuje pierwsze miejsce w Europie oraz 5. miejsce pod względem jakości prowadzonych badań. Obecnie należy do niej 21 państw europejskich i Izrael, a także dwa państwa stowarzyszone: Argentyna i Australia.

Źródło: PAP Nauka w Polsce | www.naukawpolsce.pap.pl

Leave a comment