Polska aktywna w UNESCO

Polska-aktywna-w-UNESCO

Ceremonia otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie 28 października br. stała się okazją do spotkania.

 

– Dzisiejsza uroczystość inauguracji Muzeum Historii Żydów Polskich ma wyjątkowy wymiar międzynarodowy, ponieważ jest poświęcona kulturze, która przez setki lat współtworzyła wielokulturową i wielojęzyczną tożsamość Rzeczypospolitej – podkreśliła wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys podczas spotkania z Dyrektor Generalną UNESCO Iriną Bokovą.

Ceremonia otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie 28 października br. stała się okazją do spotkania podsekretarz stanu Henryki Mościckiej-Dendys z Dyrektor Generalną  Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) Iriną Bokovą.

Wiceszefowa polskiej dyplomacji zaznaczyła w rozmowie z Iriną Bokovą, że Polska, będąca członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa, przywiązuje szczególną wagę do działań służących promowaniu standardów ochrony światowego dziedzictwa naturalnego, kulturowego i niematerialnego, jak również realizacji Programu „Pamięć Świata”. Wiceminister Mościcka-Dendys zapewniła, że w dziedzinie edukacji dokładamy starań, aby wspierać młodych naukowców z krajów rozwijających się. – Polska spośród wszystkich państw członkowskich UNESCO dysponuje największą ofertą staży w obszarze nauk inżynieryjnych, szczególnie adresowanych do studentów z regionu Afryki Sub-Saharyjskiej – zauważyła wiceminister.

Dyrektor Generalna UNESCO dziękując za wyjątkową aktywność i zaangażowanie Polski na rzecz zwiększania widoczności UNESCO w świecie oraz rozwoju inicjatyw w dziedzinie kultury i edukacji, doceniła wysiłek związany z podtrzymywaniem międzykulturowego dialogu i pojednania narodów. W trakcie swojego w Polsce Dyrektor Generalna UNESCO Irina Bokova spotkała również się z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną.

Powstała na mocy Aktu Konstytucyjnego z 1945 r. UNESCO jest największą agencja wyspecjalizowaną systemu Narodów Zjednoczonych. Tworzy standardy współpracy poprzez ustanawianie prawa międzynarodowego w dziedzinach oświaty, nauki i kultury. UNESCO stało się także promotorem dialogu pomiędzy narodami i cywilizacjami. Prestiżowa Lista Światowego Dziedzictwa powstała w oparciu o Konwencję UNESCO o Ochronie Dziedzictwa Światowego.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony msz.gov.pl
Fot: msz.gov.pl

Leave a comment