Polska Społeczna Szkoła Sobotnia we Fredrikstad

Polska-Spoleczna-Szkola-Sobotnia-we-Fredrikstad

Polska Społeczna Szkoła Sobotnia we Fredrikstad – edukacja w Norwegii

Informacje o szkole:

Zapisy dzieci już od 3. do 14. roku życia. W przyszłym roku zaczynamy zajęcia na poziomie gimnazjum.

Siedziba – Cicignon Skole we Fredrikstad

Nasza szkoła zaczęła w 2014 roku 6. rok działalności.

Doświadczenie zdobyte w prowadzeniu szkoły sobotniej klasyfikuje Szkołę we Fredrikstad w czołówce szkół polonijnych w Norwegii. Jest ona dobrze znana w polskim środowisku. Obdarzona zaufaniem przede wszystkim rodziców, uczniów jak również władz polonijnych i lokalnych.

Gromadzi blisko 70 dzieci. Możemy poszczycić się uczniami, którzy od powstania szkoły uczęszczają do niej nieprzerwanie przez 5 lat działalności. Od kiedy zaadaptowaliśmy wspaniałe sale lekcyjne w szkole Cicignon, dało to nam dużo nowych możliwości i zapału do pracy.

Doświadczona kadra oraz profesjonalne podejście do dzieci, sprawia, że nasza szkoła jest doskonałą pomocą w procesie poznawania języka polskiego i ojczyzny. Klasyczne metody oraz nowatorskie podejście do nauki języka, połączona z przyjaznym dziecku przekazem sprawia, iż wasze pociechy czują się w naszej szkole dobrze i bezpiecznie. Rodzinna atmosfera oraz nauka poprzez zabawę zapewniają lepsze wyniki w przyswajaniu wiedzy. Dzieci uczą się chętnie i z radością biorą udział w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych i konkursów.

„Rok Rodziny” to hasło, które będzie przewodzić nam w roku szkolnym 2014/2015.
Planujemy: do 10 spotkań w semestrze po 4 godz. dydaktyczne i 1 godz. kółka zainteresowań.
Dbamy o pamięć o polskich świętach i tradycjach.
Zapewniamy uczestnictwo w konkursach oraz spotkaniach z ciekawymi osobistościami – prelekcje i pokazy. W naszej ofercie jest również możliwość uczestnictwa w zajęciach z logopedą.

Rok szkolny kończymy tradycyjnym już Piknikiem Rodzinnym.

Jako atrakcję możemy zaproponować dzieciom zajęcia pozalekcyjne: fotograficzne; gimnastyczne, plastyczne oraz rytmikę dla maluchów, uczestniczymy w licznych projektach międzynarodowych i ściśle współpracujemy z licznymi fundacjami z Polski.

Naszym naczelnym celem jest jednak nauka języka polskiego, pisania i czytania. Zapoznawanie dzieci z historią i geografią Polski. Utrwalanie polskiej kultury i tradycji. Akcja ,,Teczka

Rocznicowa,, zapoznawanie dzieci z historią Polski i inne, o których można przeczytać na naszej stronie, podnoszą atrakcyjność naszej oferty.

Zapraszamy serdecznie.

Zgłoszenia do szkoły przyjmujemy pod adresem: szkolapolska@fredrikstad.com.pl, pod nr telefonu: 93957333. Można również pobrać formularz zgłoszeniowy z naszej strony szkolapolska.com.pl

Kontakt:

Dyrektor Zbigniew Górski
dyrektor dydaktyczny Agnieszka Kajda
e-mail: szkolapolska@fredrikstad.com.pl
szkolapolska.com.pl
Zajęcia odbywają się w: Cicignon skole, Skolegata 2, 1606 Fredrikstad
Adres pocztowy:Polsk Lørdagsskole Cicignongt. 5, 1606 Fredrikstad

Fot: Mariusz Michalik

Leave a comment