Polska Szkoła we Fredrikstad i program Szkoła.pl

Polska-Szkola-we-Fredrikstad-i-program-Szkola-pl

Program Szkoła.pl

 

Program „Szkoła.PL – to wsparcie dla polskich szkół uzupełniających na świecie”. W sposób systemowy wspierane są polskie szkoły uzupełniające w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, nauki języka polskiego i przedmiotów ojczystych poprzez bezpośrednie wsparcie ich bieżącej działalności.

Szkoła przeszła szczegółową weryfikację i po pozytywnej ocenie została objęta projektem wspierającym działalność. Weryfikacji podlega zarówno działalność edukacyjna – tak jak np. zgodność programów nauczania oraz sfera zarządzania i finansowa szkoły.

Celem programu jest zapewnienie dostępu i możliwości nauki języka polskiego, w języku polskim i o Polsce jak najszerszej rzeszy polskich dzieci i młodzieży, które w wyniku migracji ich rodzin zamieszkują długoterminowo w wybranych krajach Europy Zachodniej.

Społeczne szkoły polonijne są jednym z najbardziej popularnych form podtrzymania kontaktu z językiem ojczystym – poprzez wsparcie finansowe szkół, polskim uczniom umożliwia się dostęp do polskiej kultury i tradycji. Poprzez realizowane działania pragniemy popularyzować język polski, wiedzę o Polsce – jej historii, kulturze, współczesnej sytuacji społecznej. Tym samym została doceniona praca i zapał nauczycieli, którzy angażują się w społecznych szkołach polonijnych – w tym Sobotniej Szkole we Fredrikstad. Działania dotyczą zarówno wsparcia finansowego szkoły jak i metodycznych szkoleń dla nauczycieli.

Program wspierany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

Źródło: Polska Szkoła we Fredrikstad (szkolapolska.com.pl)

Fot: freeimages.com

Leave a comment