Polsko-Norweska wymiana handlowa w pierwszym kwartale 2015

Polsko-Norweska-wymiana-handlowa-w-pierwszym-kwartale-2015

Polsko-Norweska wymiana handlowa w okresie styczeń-marzec 2015

 

Według wstępnych danych GUS eksport Polski ogółem w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. wzrósł o 5,2% i wyniósł 42,451 mld EUR. W tym samym okresie import spadł o 1,0% do poziomu 40,400 mld EUR. Tym samym bilans w handlu zagranicznym Polski w skali roku wyniósł 2,051 mld EUR.

Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w okresie styczeń-marzec 2015 r. spadła w skali roku o 25,4%, osiągając poziom 0,906 mld EUR. Polski eksport do Norwegii spadł w analizowanym okresie o 34,8% do 0,501 mld EUR, podczas gdy import spadł o 9,2% do 0,405 mld EUR. W efekcie tego, bilans w handlu między Polską a Norwegią wyniósł 0,096 mld EUR.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w eksporcie ogółem odnotowano:

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 32,9%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 55,5% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 16,8%) – kod CN XV – spadek o 40,8% r/r,

– Urządzenia mechanicznie i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (udział 12,9%) – kod CN XVI – spadek o 15,0%,

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w imporcie ogółem odnotowano:

– Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego (udział 40,0%) – kod CN I – wzrost wartości importu o 4,1% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 23,5%) – kod CN XV – przyrost o 6,1%,

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 12,3%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 48,3% r/r,

Źródło: oslo.trade.gov.pl
Fot: oslo.trade.gov.pl

Leave a comment