Polsko-Norweska wymiana handlowa

Polsko-Norweska-wymiana-handlowa

Polsko-Norweska wymiana handlowa w latach 2004-2014 (w tys. EUR)

Według wstępnych danych GUS eksport Polski ogółem w I-V 2014 r. wzrósł o 7,0% i wyniósł 66,754 mld EUR. W tym samym okresie import wzrósł o 4,8% do poziomu 66,689 mld EUR. Tym samym saldo w handlu zagranicznym Polski w skali roku poprawiło się i wyniosło 0,065 mld EUR.

Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w pięciu pierwszych miesiącach 2014 r. spadła w skali roku o 16,7%, osiągając poziom 2,348 mld EUR. Polski eksport do Norwegii wzrósł w analizowanym okresie o 4,4% do 1,451 mld EUR, podczas gdy import spadł o 37,3% do 0,898 mld EUR. W efekcie tego, bilans w handlu między Polską a Norwegią poprawił się w porównaniu do I-V 2013 r. i wyniósł 0,553 mld EUR.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w eksporcie ogółem odnotowano:

–  Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 54,4%) – kod CN XVII – wzrost wartości eksportu o 2,6% r/r,

–  Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 14,6%) – kod CN XV – przyrost o 19,4%,

–  Urządzenia mechanicznie i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (udział 8,7%) – kod CN XVI – spadek o 26,6%,

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w imporcie ogółem odnotowano:

–  Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 36,2%) – kod CN XVII – spadek o 53,3%,

–  Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego (udział 29,5%) – kod CN I – wzrost wartości importu o 5,3% r/r,

–  Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 16,3%) – kod CN XV – przyrost o 12,3%.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Oslo (oslo.trade.gov.pl)
Fot: oslo.trade.gov.pl

Polecamy artykuły:

Integracja platformy RedCart.pl z Google Shopping
Spodziewane ożywienie na rynku pracy specjalistów
Polsko-norweska współpraca – ochrona środowiska
Polonijny super-bohater

Leave a comment