Potencjał morskich farm wiatrowych

Potencjal-morskich-farm-wiatrowych

Potencjał Morskich Farm Wiatrowych (MFW) na polskich obszarach morskich.

W Polsce złożono ponad 35 wniosków lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych o łącznej wartości około 300 miliardów złotych. Całkowita powierzchnia obszarów, na których można zlokalizować morskie farmy wiatrowe, została przez Instytut Morski określona jako 3 590 km2, co odpowiada potencjałowi technicznemu rzędu 35 GW.

Uwzględniając jednakże uwarunkowania ekonomiczne (np. odległość od lądu), należy ograniczyć go obecnie
do około 20 GW. W Polsce, zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o obszarach morskich, lokalizowanie morskich farm wiatrowych jest możliwe tylko na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej, tj. w odległości 12 mil morskich (ok. 22,22 km) od brzegu. Wyłączna strefa ekonomiczna Polski obejmuje obszar ok. 22,5 tys. km².

Łączna moc w podziale na kraje:

Wielka Brytania – 2 000 MW
Dania – 850 MW
Holandia – 246 MW
Niemcy – 200 MW
Belgia – 195 MW
Szwecja – 163 MW
Finlandia – 26 MW
Irlandia – 25 MW
Norwegia – 2,3 MW
Portugalia – 2 MW

Kraj i moc zainstalowana w roku 2020 MW
Belgia 1 994
Dania 2 329
Estonia 0
Finlandia 590
Francja 2 510
Niemcy 10 249
Irlandia 1 055
Łotwa 0
Litwa 0
Holandia 4 622
Norwegia957
Rosja 0
Szwecja 2 983
Wielka Brytania15 303

Scenariusz rozwoju mocy zainstalowanych (MW) w morskiej energetyce wiatrowej w krajach północnoeuropejskich. Źródło: OffshoreGrid.

Rok 2011 w statystykach:

W roku 2011 suma mocy zainstalowanych w farmach offshore wyniosła 3 813 MW w 53 farmach wiatrowych w Europie (przyrost o 867 MW w stosunku do roku 2010).

Z 867 MW nowej mocy na poszczególne kraje przypadało:

87% – UK
12% – Niemcy
Pozostałe – Dania i Portugalia

Średni rozmiar farmy wiatrowej offshore wyniósł 200 MW.

Rok 2012 w statystykach:

1 503 morskich turbin wiatrowych działających w Europie o łącznej mocy 4 336 MW
523 MW nowych mocy przyłączonych w pierwszej połowie 2012! Oznacza to, że przez 6 m-cy 2012 r. instalowano 2,9 MW dziennie!
Po przyłączeniu do sieci MFW znajdujących się obecnie na etapie budowy, łączna moc zainstalowana wzrośnie o kolejne 3 762 MW, osiągając 8 098 MW
Potencjał w Polsce:

Potencjał MFW na polskich obszarach morskich:
0,5-1 GW nowych mocy do 2020 r.
3,5-5 GW nowych mocy do 2025 r.
6-10 GW nowych mocy do 2030 r.
Prognoza wpływów do budżetu z tytułu pozwoleń lokalizacyjnych :
150-200 mld zł – łączna wartość wnioskowanych inwestycji
1,5-2 mld zł – całkowita wartość wpływu do budżetu należności z tytułu wnioskowanych pozwoleń
150-200 mln zł – łączna wartość pierwszej raty opłat z tytułu wnioskowanych pozwoleń – płatnych w roku 2012
Inwestycje w MFW w polskich obszarach morskich :
3 mln EUR/1 MW – szacunkowy koszt realizacji MFW w polskich obszarach morskich
15 mld EUR – nakłady inwestycyjne na realizację MFW o łącznej mocy 5.000 MW (do 2025)
750 mln EUR – wartość usług (5%) w procesie przygotowania projektów (do 2018)
5 mld EUR – wartość produkcji i usług (33%) możliwa do zakontraktowania w Polsce (2018 – 2025)

Wpływ na lokalny rynek pracy:
150 mln EUR/rok – szacunkowa aktualna wartość zamówień dla energetyki wiatrowej w sektorze stoczniowym (eksport)
700 mln EUR/rok – prognozowana wartość zamówień dla polskiej morskiej energetyki wiatrowej w latach 2018-2025
5.000-9.000 – prognozowana liczba nowych miejsc pracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (2018-2025)
Redakcja EkoNews, fot. sxc.hu

Źródło: materiały pochodzą ze strony ekonews.com.pl

fot: freeimages.com

 

Leave a comment