Produkcja przemysłowa w Norwegii – spadek w kwietniu

Produkcja-przemyslowa-w-Norwegii-spadek-w-kwietniu

Spadek produkcji przemysłowej w Norwegii w kwietniu 2015 r.

 

Według najnowszych danych Norweskiego Urzędu Statystycznego, w kwietniu 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu w Norwegii spadła w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. o 3,4%. W stosunku do marca 2015 r. produkcja spadła o 4,9%.

Spadek produkcji sprzedanej ogółem w kwietniu 2015 r. spowodowany był głównie 5,1-proc. zmniejszeniem produkcji w największej jej sekcji (ok. 72% udział) tj. wydobycia oraz usług powiązanych. Spośród pozostałych sekcji produkcji przemysłowej spadek dotyczył także sekcji elektryczność, gaz i para wodna (-4,5%). Druga sekcja co do wielkości udziału w produkcji przemysłowej ogółem tj. przetwórstwo, odnotowała niewielki jedynie wzrost (0,2% r/r). W sekcji tej najwyższą dynamiką zmian wykazała się grupa produkcji maszyn i narzędzi (wzrost o 7,5%), najniższą natomiast produkcji metali (spadek o 9,6% r/r).

Sekcja górnictwo i wydobywanie osiągnęła w kwietniu 2015 r. 10-procentowy wzrost produkcji w skali roku.

Więcej informacji na: http://www.ssb.no/en/energi-og-industri/statistikker/pii/maaned/2015-06-05#content

 

Źródło: oslo.trade.gov.pl
Fot: freeimages.com

Leave a comment