Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich

Projekty-ktore-zostaly-zrealizowane-z-funduszy-norweskich

Projekt: Kulturowe dziedzictwo

 

Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kultury Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej

Przedmiotem projektu była przebudowa i rozbudowa Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej. Została przeprowadzona pełna modernizacja infrastruktury technicznej wraz z wprowadzeniem współczesnych technologii muzealnych i nowych multimedialnych technik przekazu.

Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie dostępności zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego oraz rozwój innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze i promocja morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla działalności Ośrodka Kultury Morskiej. Istotnym elementem koncepcji projektu było stosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii multimedialnych, interaktywnych technik przekazu, nowoczesnych form prezentacji oraz komputerowych wizualizacji.

Program kulturalny przewidywał następujące wydarzenia:

– interaktywną wystawę stałą „Ludzie – statki – porty”,

– wystawę stałą „Łodzie ludów świata”,

– wystawy czasowe – w tym realizowane z norweskim partnerem,

– warsztaty edukacyjne i lekcje muzealne,

– warsztaty konserwatorskie dla różnych grup wiekowych, podczas których uczestnicy praktycznie poznawać będą metody pracy konserwatorów,

– możliwość śledzenia przez zwiedzających procesów konserwacji zabytków wydobytych z dna morskiego,

– warsztaty archeologii podwodnej umożliwiające zwiedzającym bezpośredni wgląd w prace dokumentujące wydobyte obiekty, w tym zabytkowe wraki, przy zastosowaniu nowoczesnych metod cyfrowych,

– prezentacja zwiedzającym metod komputerowej wizualizacji badanych wraków.

Ponadto, odwiedzający mieli mozliwość wzięcia udziału w codziennych pracach nad zachowaniem kulturowego dziedzictwa morskiego i brzegowego. W tym celu pracownicy organizowali warsztaty tematyczne, które przybliżały techniki konserwacji zabytków i eksponatów związanych z morzem.

 

Fot: Zdjęcia przekazane przez beneficjenta
Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)

Leave a comment