Przepisy celne w Norwegii

Przepisy-celne-w-Norwegii

Przepisy celne w Norwegii są dosyć restrykcyjne

 

Przepisy celne w Norwegi nie są do końca jasną sprawą, gdyż kraj nie jest całkowicie objęty europejską unią celną. Z tego powodu przepisy dotyczące przywożenia towarów są nieco inne niż w reszcie państw. Przepisy celne w Norwegii określają ograniczenia ilościowe towarów, które turyści wwożą na teren państwa do użytku osobistego, a które nie podlegają odsprzedaży. Dotyczy to również towarów, które przeznaczone są na prezenty dla bliskich. Przepisy celne w Norwegii jasno mówią, że ich sprzedaż jest naruszeniem prawa, co z kolei może skutkować karą pieniężną lub konfiskatą towaru. Należy także dodać, że konfiskacie podlegać może także pojazd, którym przedmioty te były przewożone. Poniżej podano towary, które bez cła i innych opłat można wwieźć na teren Norwegii jednakże tylko wtedy, gdy ich ilość nie przekracza określonych przez prawo limitów.

Przepisy celne w Norwegii zezwalają na przewożenie napojów alkoholowych tylko osobom, które ukończyły 18 lat. Należy jednak pamiętać, że te, w których zawartość alkoholu przekracza 22 % mogą zostać wwiezione tylko przez osoby, które przekroczyły 22. rok życia. Przy wwozie wódki, likierów itp. o zawartości alkoholu od 22 do 60 % można wwieźć 1 l; przy wwożeniu wina itp. o zawartości alkoholu od 2,5 % do 22 % obowiązują limity 1,5 l. Piwa o zawartości alkoholu pow. 2,5 % (również piwa mocne) lub gazowane napoje alkoholowe o zawartości alkoholu od 2,5 do 4,7% – 2 l.

Przepisy regulują również możliwość przewożenia papierosów i wyrobów tytoniowych – zezwolono na przewożenie 200 sztuk papierosów lub 250 g tytoniu oraz 200 sztuk bibułek. Prawo wyraźnie mówi, że przepisy te dotyczą osób, które ukończyły 18. rok życia.

Regulacje prawne określają także ilość produktów spożywczych, które można wwieźć na teren Norwegii. Dla żywności, produktów mięsnych i mlecznych, przywożonych z krajów UE/EOG limit wynosi 10 kg. Zabroniony jest natomiast przywóz produktów spoza terenu UE/EOG. Z Norwegii dozwolone jest wywieźć nie więcej jak 15 kg produktów rybnych na osobę, jednakże nie dotyczy to dzieci do 12 lat – one mogą wywozić jedynie napoje i słodycze przeznaczone na podróż.

Przepisy celne w Norwegii zawierają również te przedmioty, których przewóz na teren kraju jest absolutnie zabroniony lub wymaga specjalnego zezwolenia. Wśród nich można wymienić: lekarstwa (tylko w ilościach do użytku osobistego), narkotyki czy trucizna, a także wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu przekraczającej 60 %, amunicja, ziemniaki i rośliny uprawne.

Na teren Norwegii można wwieźć dodatkowo 10 l paliwa na 1 samochód w specjalnym kanistrze.

Aby wwieźć do kraju zwierzęta domowe, należy posiadać tzw. europejski paszport dla zwierząt. Nie dotyczy to jednak ras zakazanych tj. pitbull terier, amerykański staffordshire terier, brazylijski fila, toso inu i dog amerykański. Do wyrobienia dokumentu potrzebne są dane właściciela jak i informacje na temat zwierzaka. Elementem niezbędnym jest zaświadczenie o badaniach i szczepieniach psa czy kota. Obowiązkiem jest posiadanie przez zwierzę elektronicznego chipu, który pozwoli odnotować dane w paszporcie.

Na podstawie materiałów: Polak za granicą – poradnik (polakzagranica.msz.gov.pl)
Fot: freeimages.com

Wyszukiwaliście:

Leave a comment