Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej

Renowacja-obiektow-dziedzictwa-kulturowego-na-terenie-Wyspy-Mlynskiej

Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich i funduszy EOG

 

Projekt: Kulturowe dziedzictwo

Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy

Wyspa Młyńska w Bydgoszczy to historyczny układ przestrzenny z kompleksem budynków młyńskich i spichrzy z XIX wieku z brukowaną ulicą Mennicą (od znajdującej się tu niegdyś Mennicy Królewskiej), usytuowany w zakolu Brdy. Malownicza Wyspa stanowi wraz z sąsiadującym Starym Rynkiem najstarszą historycznie część miasta.

Na skutek postępującej degradacji technicznej i społecznej teren Wyspy uległ zniszczeniu. Projekt dofinansowany z Mechanizmów Finansowych jest częścią programu kompleksowej rewitalizacji Wyspy Młyńskiej ujętego w strategicznych dokumentach Miasta.

Przedmiotem projektu była renowacja i adaptacja na cele działalności Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego pięciu zabytkowych obiektów (budynku dawnej Mennicy, Białego Spichlerza, Czerwonego Spichlerza, Domu Młynarza i Kamienicy) znajdujących się na terenie Wyspy Młyńskiej oraz zagospodarowanie ich otoczenia. Trzy budynki objęte projektem zostały poddane gruntownej renowacji oraz modernizacji dla potrzeb muzealnych, a dwa budynki ze względu na zły stan techniczny zostały rozebrane i odtworzone od podstaw. W obiektach znajdują się między innymi ekspozycje bogatych zbiorów sztuki współczesnej. Dodatkowo został utworzony Dom Wyczółkowskiego i Europejskie Muzeum Pieniądza.

Renowacja umożliwiła poszerzenie powierzchni wystawienniczo-magazynowej Muzeum Okręgowego i zwiększyła dostęp społeczeństwa do cennych kolekcji zgromadzonych dóbr kultury z jednoczesnym zapewnieniem ich dostatecznej ochrony. Dzięki rewitalizacji Wyspa Młyńska stała się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Bydgoszczy, poszerzając ofertę wypoczynkową, kulturalną i turystyczną regionu oraz Polski.

Fot: eog.gov.pl
Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)

Leave a comment