Stanisław Tym oszczędza energię (VIDEO)

oszczednosc-energii

Stanisław Tym zachęca do oszczędzania energii w domu w społecznej kampanii Ministerstwa Środowiska finansowanej z Funduszy Norweskich.

Właśnie ruszyła nowa kampania społeczna resortu środowiska. W największych ogólnopolskich stacjach telewizyjnych emitowane są humorystyczne spoty, w których Stanisław Tym zachęca do prostych, codziennych zachowań, przekładających się na zaoszczędzenie ciepła w mieszkaniu i tym samym pozwalających zmniejszyć rachunki za ogrzewanie.

Energię cieplną możemy oszczędzać na wiele sposobów. Często wystarczą najprostsze czynności:

– odsłonięcie kaloryferów, tak żeby korzystać w pełni z ich mocy;
– unikanie wietrzenia pomieszczeń przez cały czas przy jednocześnie rozkręconych kaloryferach;
– przykręcanie kaloryferów gdy wyjeżdżamy na dłużej;
– obniżanie temperatury w pomieszczeniach, w których rzadziej przebywamy.

242 wnioski o dofinansowanie wpłynęły w ramach konkursu do Programu Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.  Wnioskowana kwota ponad dwukrotnie przekroczyła dostępną alokację.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.  Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w otwartym naborze przeznaczono niemal 280 mln zł pochodzących z funduszy EOG.

Głównymi wnioskodawcami są jednostki samorządu terytorialnego (158 aplikacji). Program wzbudził także zainteresowanie zakładów opieki zdrowotnej (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) oraz uczelni publicznych.

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie zgodności z kryteriami wyboru projektów. Projekty, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną i merytoryczno-techniczną, zostaną umieszczone na liście rankingowej.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie (amb-norwegia.pl) oraz Ministerstwa Środowiska RP (mos.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Leave a comment