Status Pendler w Norwegii – szereg zwolnień od podatku

Twoja praca wymaga dojeżdżania? Sprawdź z jakich ulg możesz skorzystać

 

Pracując w Norwegii, sezonowo lub w systemie zmianowym (np. 3-miesięcznym), każdemu zarejestrowanemu pracownikowi przysługuje szereg zwolnień od podatku. Uzyskując status pendler można odpisać od naliczonego podatku np. wynajem mieszkania lub koszty podróży.

Migracja zarobkowa nierozerwalnie związana jest z rynkiem pracy. Wiele osób korzysta z możliwości pracy w innych krajach dzięki otwartym granicom Europy oraz lepszym warunkom ekonomicznym, jakie może zapewnić im zagraniczna posada.

Część osób decyduje się na wyjazd długoterminowy, jednak w większości przypadków migracja zarobkowa ma charakter sezonowy lub wahadłowy.

Status pendler, może otrzymać osoba pracująca w Norwegii i odwiedzająca z odpowiednią częstotliwością swoją rodzinę lub (posiadane/wynajmowane) mieszkanie w Polsce. Dzięki statusowi pendler można między innymi skorzystać z szeregu odpisów, między innymi: kosztów podróży pomiędzy Norwegią a Polską, kosztów wynajmu mieszkania i wyżywienia.

Norweski system podatkowy wyróżnia dwa rodzaje tzw. pendlerów: osoby posiadające rodzinę za granicą (familiependler) oraz osoby samotne lub żyjące w związkach partnerskich podróżujące do domu poza Norwegią (enslige pendlere).

Osoby podróżujące do rodziny w Polsce (familiependler)

O otrzymanie takiego statusu mogą ubiegać się osoby posiadające wspólny adres zameldowania w Polsce ze współmałżonkiem i/lub dziećmi. Ubiegając się o przyznanie statusu, należy pracować i mieszkać w Norwegii oraz odbywać podróże do rodziny w Polsce co najmniej 3 razy w roku podatkowym. Wszystkie dokumenty podróży będą niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia sprawy.

Aby ubiegać się o przyznanie statusu pendler niezbędne będą dokumenty:

Lønns- og trekkoppgave za rok 2015 – to dokument wystawiany przez każdego pracodawcę i podsumowujący rok kalendarzowy pod względem czasu zatrudnienia, uzyskanych zarobków i świadczeń oraz wysokość zaliczki na norweski urząd podatkowy,
Selvangivelse za rok 2015 – wstępne rozliczenie podatkowe, wysyłane przez norweski urząd podatkowy na zarejestrowany w norweskim urzędzie ewidencji ludności adres podatnika w Polsce lub w Norwegii,
Årsoppgave z NAV za rok 2015 – rozliczenie roczne wydawane przez NAV, dokumentujące zasiłki pobrane w ubiegłym roku (np. zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy),
Kody PIN do systemu Altinn/MinID – kody te są niezbędne do złożenia norweskiego zeznania podatkowego drogą elektroniczną, za pomocą portalu internetowego www.altinn.no, zamówione kody przesyłane są drogą pocztową,
Akt małżeństwa – na druku unijnym lub standardowy odpis przetłumaczony na język norweski lub angielski,
Akt urodzenia dziecka, jeśli podróżujemy do dziecka w Polsce – na standardowym druku unijnym lub polski akt przetłumaczony na język norweski lub angielski,
Aktualnie wydane zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną, przetłumaczone na język norweski lub angielski. Uwaga, zaświadczenie może być pobrane najpóźniej dwa miesiące wstecz!
Dokumentacja potwierdzająca wydatki na czynsz i/lub prąd w Norwegii, jeśli były pokrywane we własnym zakresie (np. potwierdzenia przelewów bankowych),
Potwierdzenia podróży między Polską a Norwegią (np. rezerwacje biletów, faktury, kopie biletów lotniczych/promowych).

Osoby samotne lub w związkach partnerskich podróżujące do domu lub mieszkania w Polsce (enslige pendlere)

Nie tylko osoby posiadające rodzinę w Polsce mogą ubiegać się o status pendler. Z odpisu mogą skorzystać także ci, którzy żyją w związkach nieformalnych lub pozostają w stanie wolnym. Warunkiem otrzymania statusu dla osób samotnych jest brak współmałżonka oraz zatrudnienie u pracodawcy na terenie Norwegii (osoby żyjące w konkubinacie traktowane są jako osoby samotne). Podróże między Polską a Norwegią powinny odbywać się co najmniej raz na 3 tygodnie, natomiast osoby mające ukończone 22 lata i dojeżdżające do swoich rodziców w Polsce – nie rzadziej niż raz na 6 tygodni. Ubiegający się o status pendler powinni także posiadać w Polsce samodzielne mieszkanie, własnościowe lub wynajmowane.

Mieszkanie wynajmowane w Norwegii powinno być użytkowane przynajmniej rok i nie może przekraczać 30 m2 (na jedną osobę). Jeśli lokal zamieszkuje więcej niż jedna osoba, wymagane jest 20 m2 na każdego dodatkowego lokatora w wieku powyżej 15 lat z dostępem do bieżącej wody i kanalizacji 7 dni w tygodniu.

Podobnie jak w przypadku ubiegania się o przyznanie statusu familiependler, wymagane są:

Lønns- og trekkoppgave za 2015 rok,
Selvangivelse za 2015 rok,
Årsoppgave z NAV za 2015 rok (jeśli pobierane były zasiłki w danym roku podatkowym),
Kody PIN do systemu Altinn/MinID,
Dokumentacja potwierdzająca podróże między Polską a Norwegią,
Dokumentacja potwierdzająca wydatki na czynsz i/lub prąd w Norwegii

oraz

Zaświadczenie o posiadaniu lub wynajmowaniu mieszkania w Polsce (np. akt własności lub umowa najmu, przetłumaczone na język norweski lub angielski),
Zaświadczenie o wielkości wynajmowanego mieszkania w Norwegii,
Jeśli nie masz ukończonych 22 lat, akt urodzenia na druku unijnym lub standardowy odpis przetłumaczony na język norweski lub angielski.

Warto sprawdzić i upewnić się komu przysługuje status pendler. Dzięki niemu można uzyskać zwrot wielu kosztów pobytu w Norwegii czy podróży między domem a pracą.

Na przełomie marca i kwietnia norweski urząd wysyła wszystkim zarejestrowanym pracownikom zeznania podatkowe. Aby uzyskać możliwie największy odpis, warto jest przyjrzeć się wszystkim możliwościom jakie daje system podatkowy Norwegii.

Nasza firma ATS Anna Stankiewicz jest do Państwa dyspozycji. Gwarantujemy pomoc w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz podczas rozliczenia wielu ulg.

Źródło: ATS Anna Stankiewicz (pomoc-w-norwegii.com)
Fot: freeimages.com

Leave a comment