All posts tagged deponowanie

  • Odpady-niebezpieczne-w-Norwegii

    Odpady niebezpieczne w Norwegii

    Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w Norwegii. Odpowiedzialnośd za deponowanie odpadów niebezpieczne w Norwegii spoczywa na firmach…