Umowy zbiorowe w Norwegii

Umowy-zbiorowe-w-Norwegii

Umowy zbiorowe w Norwegii to umowy o pracę dotyczące wszystkich pracowników wykonujących prace w danej branży. Upowszechnienie takich umów to zabieg mający na celu wyrównanie warunków pracy i wynagrodzenia pracowników zagranicznych z normami przyjętymi w Norwegii.

Umowy zbiorowe w Norwegii dotyczą takich branży jak:

– Budowlanka;
– Przemysł stoczniowy;
– Sprzątanie;
– Rolnictwo i ogrodnictwo.

Przepisy te obejmują pracowników zarówno wykwalifikowanych, jak i tych niewykwalifikowanych. Oznacza to, że dotyczą osób z atestowanym świadectwem zawodowym i bez. Rozporządzenie nie obejmuje jednak praktykantów i osób, które objęte zostały programem pomocy urzędu pracy.

Za przestrzeganie postanowień zawartych w takich umowach odpowiedzialne są przedsiębiorstwa je zawierające. Cała odpowiedzialność leży więc po stronie pracodawcy, bądź kogoś, kto odpowiada w jego imieniu.

 

Źródło: materiały opracowane na podstawie treści zawartych na stronie arbeidstilsynet.no
Fot: sxc.hu

Przeczytaj również:

Państwowa Inspekcja Pracy w Norwegii
oraz
Dbamy o prawa pracownicze

Leave a comment