Walka z antysemityzmem wsparta z funduszy norweskich

Walka-z-antysemityzmem-wsparta-z-funduszy-norweskich

Walka z antysemityzmem i zachowanie żydowskiego dziedzictwa w Europie

Antysemityzm jest przerażającym przykładem tego, jak z upływem czasu powstają uprzedzenia. POLIN nowe Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie realizuje duży projekt edukacyjny, wsparty z funduszy norweskich, który ma pokazać, jak można walczyć z antysemityzmem oraz zwiększać wiedzę i zrozumienie międzykulturowe dzięki zachowaniu żydowskiego dziedzictwa w Europie.

Naszym wspólnym europejskim obowiązkiem jest walka z wszelkimi formami dyskryminacji. Mamy szereg konwencji i deklaracji, które zapewniają ochronę przed przestępstwami z nienawiści i dyskryminacją. Niestety, nie zapobiegają one przejawom antysemityzmu, które znów zyskuje na sile na naszym kontynencie. Europejska Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w 2013 r. przeprowadziła wywiady z około 6 tyś. Żydów, w ośmiu krajach europejskich

Ich raport pokazuje, że:

• 76 % uważa, iż przejawy antysemityzmu w ich ojczyźnie wzrosły w ciągu ostatnich pięciu lat
• 46% odczuwa lęk przed dyskryminacją w miejscach publicznych
• 75% uważa, iż postawy antysemickie online są problemem

Pobierz cały raport FRA (ang)

Wyniki te muszą być traktowane poważnie. Norwegia, poprzez fundusze norweskie, promuje i będzie promować działania na rzecz wielokulturowego zrozumienia i zwalczania dyskryminacji w Europie. W tym zakresie promowanie żydowskiego dziedzictwa, jako integralnej części europejskiej kultury i historii, stanowi ważny wkład.

Muzeum POLIN w Warszawie

Zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i historii Żydów jest priorytetem funduszy norweskich na Łotwie, Litwie, w Polsce, Portugalii, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Muzeum Historii Żydów Polskich jest dobrym tego przykładem. Wiele osób kojarzy historię Żydów w Polsce wyłącznie z Holokaustem. Jednakże rozciąga się ona znacznie szerzej w dziejach.

Muzeum daje zwiedzającym możliwość zaczerpnięcia inspiracji z tysiącletniej historii polskich Żydów.
Jego celem jest promowanie tolerancji poprzez zrozumienie historii oraz postrzeganie jej w kontekście dzisiejszej wielokulturowej Europy.

Norwegia finansuje poprzez fundusze norweskie program edukacyjny i kulturalny Muzeum kwotą 3 mln euro. Wsparcie to dało Muzeum możliwość zorganizowania m.in. kursów dla nauczycieli, wykładów i wycieczek szkolnych. W jednej z odsłon tego programu edukacyjnego wzięło ostatnio udział 400 000 polskich uczniów za pośrednictwem Internetu, radia i telewizji. Muzeum zyskało również możliwość zaangażowania się w upowszechnianie historii Żydów polskich dzięki stworzonemu Muzeum na kółkach, które podróżuje od gminy do gminy po całej Polsce.

Źródło: materiały pochodzą ze strony: Ambasady Norwegii w Polsce
fot: freeimages.com

Leave a comment