Warsztaty dla migrantek – przemoc w rodzinie

Warsztaty-dla-migrantek-przemoc-w-rodzinie

Stop przemocy

 

Podczas warsztatów uczestniczki dowiedzą się o rodzajach przemocy wobec kobiet, cyklu przemocy (jak zjawisko przemocy w rodzinie przebiega, jakie są jego charakterystyczne cechy), o mitach i stereotypach dotyczących przemocy, jak również o podstawach prawnych dla osób doświadczających przemocy i możliwości uzyskania pomocy. Warsztat przeprowadzi Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka.

Zapisy pod adresem stop.przemocy.wobec.migrantek@gmail.com

Zapewniamy tłumaczenie na język rosyjski i angielski (w przypadku zapotrzebowania również na inne).

To jest pierwszy warsztat z cyklu warsztatów z zakresu wiedzy o przemocy i przeciwdziałania temu zjawisku. Wkrótce więcej informacji!
#StopPrzemocyWobecMigrantek

Projekt realizowany jest przy wsparciu Centrum Wielokulturowego w Warszawie w ramach Programu Grantowego. Projekt współfinansuje m. st. Warszawa.

Przypominamy, że cykl warsztatów z zakresu wiedzy o przemocy i przeciwdziałania temu zjawisku składa się z czterech spotkań:

31 października, 10:00 – 17:30: warsztat dla migrantek z zakresu wiedzy o przemocy.

8 listopada, 10:00 – 15:30: warsztat dt. przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć dla mężczyzn-migrantów.

17 listopada, 10:00 – 17:30: szkolenie dla pracowników/czek i wolontariuszy/ek organizacji pozarządowych oraz działaczy/ki grup nieformalnych działających na rzecz społeczności migranckich w Warszawie.

22 listopada, 10:00 – 15:30: warsztat dla migrantów i migrantek „Koncepcja zgody (consent)”.

Do zobaczenia w Centrum Wielokulturowym!

Źródło: migrant.info.pl

Leave a comment