Więcej srodków na termomodernizację obiektów publicznych

Wiecej-srodkow-na-termomodernizacje-obiektow-publicznych

Wnioskodawcy aplikujący w naborze do Programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” mogą liczyć na dodatkowe fundusze.

 

Wskutek oszczędności, pula środków została zwiększona o ponad 28 mln zł.
W ramach Programu, zrealizowane zostaną działania polegające na modernizacji cieplnej budynków użyteczności publicznej oraz wymianie przestarzałych źródeł ciepła, na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła lub energii elektrycznej. Działania związane z Programem będą dotyczyć budynków służących potrzebom oświaty, administracji publicznej, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania oraz opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej.

Wobec zwiększenia alokacji, łączna pula środków na obszar zwiększenia efektywności elektrycznej wyniesie około 24,5 mln zł, z kolei inwestycje w energię odnawialną zostaną objęte wsparciem w wysokości około 19,3 mln zł.

Kwota udostępniona w naborze pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.

Więcej informacji o inicjatywie można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa ŚrodowiskaLink prowadzi do serwisu zewnętrznego- Operatora Programu.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony eog.gov.pl
Fot: freeimages.com

Leave a comment