Wspólne działania Norwegii i Polski – handel ludźmi (VIDEO)

Według statystyk setki tysięcy ludzi w Europie pada ofiarami handlu ludźmi. W listopadzie odbyła się wspólna konferencja, na której Polska i Norwegia podjęły działania pod hasłem ofiar tegoż problemu. Miała ona miejsce w Warszawie.

Najnowsze badania wykazały, że handel ludźmi to coraz częstszy problem. W ostatnich latach poświęcono dużo uwagi na powyższy problem, jednak sfera jego rozwiązania dalej nie jest klarowna.

W celu omówienia kwestii do Warszawy przyjechało 250 ekspertów z 34 krajów. Polska i Norwegia były gospodarzami spotkania. Na początku konferencji Sekretarz Stanu Ingvild Naess Stub podkreśliła działania i doświadczenia podejmowane w zakresie problemu w ramach Funduszy Norweskich. Zapewniła, że znalezienie rozwiązania problemu handlu ludźmi jest bardzo ważna dla władz norweskich. W przemówieniu inauguracyjnym Wiceminister Spraw Wewnętrznych Piotr Stachańczyk zaznaczył, że Polska przebyła długą drogę i jest silnie zaangażowana w zwalczanie handlu ludźmi i zapewnienie ofiarom pomocy i zabezpieczenie ich praw.

Należy wspomnieć, iż fundusze norweskie i EOG są przyczyną zwalczania niewolnictwa, co z kolei pomaga wspierać rozwiązania dotyczące handlu ludźmi w 10 krajach EU. Środki te przeznaczane są na finansowanie ośrodków wsparcia czy też kampanie informacyjne. Ponadto przyczyniają się także do zwiększenia skuteczności policji w trudnej walce z handlem ludźmi.

Źródło: na podstawie materiałów zawartych na stronie Ambasady Norwegii w Warszawie

Leave a comment