Spis instytucji w Norwegii


Ambasady w Norwegii


Ambasada RP (Den Polske Republikkens Ambassade)

http://www.oslo.polemb.net/

Olav Kyrres plass 1, N-0244
Oslo, Norwegia

Tel.:
(+47)-22-55 55 36, (+47) 22 43 00 15, (+47)-22-43 01 61

Fax:
(+47)-22 44 48 39,E-mail:
ambpol@online.no

Wydział Konsularny (adres pocztowy j.w.)

http://www.konsulat-polen.no/

Tel.: Centrala Ambasady

Fax: (47) 24118153

E-mail: polcons@online.no

Biuro
Attaché Obrony (adres j.w.)

Tel/Fax:
(+47)-22 44 86 39

Wydział Ekonomiczno – Handlowy

http://www.wehoslo.com/

Uranienborg Terrasse 11, N-0351
Oslo

Tel.: (+47) 22 60 24 48, (+47)
22 60 24 49

Fax: (+47) 22 56 53 81, E-mail: tradepol@broadpark.no

Konsulowie Honorowi RP w Norwegii

http://konsulat-polen.no

Trondheim: TMV-kaia 23, N-7485
Trondheim, Tel.: (+47) 73 87 69 00, Fax: (+47) 73 87 69 01, E-mail:
harald.lydersen@deloitte.no

Bergen: Kalfarveien 57A, N-5018 Bergen, Tel.: (+47) 55 55 91
00, Fax: (+47) 55 55 91 01, E-mail: fritz@brg.no

Stavanger: Kongerdsbakken 3, Postboks 24, N-4001 Stavanger,
Tel: (+47) 51 51 00 70, Fax: (+47) 51 56 74 45, E-mail:ues@steenstrup.no


Urzędy:

 

Barnetrygden

http://www.nav.no/page?id=264

Informacje o separacji, rozwodzie i procedurze pojednawczej

http://fylkesmannen.no

http://bufdir.no

Informacje o  procedurze uznawania zagranicznych świadectw szkolnych

http://www.vox.no/

http://nokut.no

Informacje na temat prawa norweskiego
http://www.lovdata.no/

Likningskontor Oslo

http://www.likningskontoret.oslo.no/

NAV OSLO (Nav Drift og Utvikling, Postboks 5200 Nydalen, 0426 Oslo, 800
33 166),
post@nav.no , http://www.nav.no

UDI-NORWEGIAN DIRECTORATE OF IMMIGRATION, http://www.udi.no

UDI-NORWEGIAN DIRECTORATE OF IMMIGRATION – oddziały

http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=7695


Radio i telewizja w Norwegii:

 

Radio i telewizja publiczna w Norwegii NRK

http://www.nrk.no/

Telewizja prywatna TV NORGE
http://www.tvnorge.no/

TV 3
http://www.tv3.no/

TV2
http://www.tv2.no/

Reportaże radiowe i telewizyjne:

http://www.kvasir.no/c/media/radio/stat/

Największe dzienniki:

Aftenposten

http://www.aftenposten.no/english/

Dagbladet

http://www.dagbladet.no/annonseweb/english_start.html

VG.no

http://www.vg.no

Dagsavisen

http://www.dagsavisen.no

DN.no

http://www.dn.no

  • Aftenposten (Norweska gazeta z wiadomościami po angielsku)
  • Norway Post (Norweska gazeta po angielsku)
  • Press releases (Informacje prasowe)
  • http://english.nettavisen.no/ (News in English)

Inne:

Informacje – norweski Rząd

http://www.regjeringen.no/en.html?id=4

Informacje – norweskie Ministerstwa

http://www.regjeringen.no/en/ministries.html?id=933

Wiadomości –  norweski Rząd

http://www.regjeringen.no/en/whatsnew/news.html?id=1170

Przemówienia i artykuły

http://www.regjeringen.no/en/whatsnew/speeches_articles.html?id=1334

Centrum prasowe norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

http://www.regjeringen.no/en/ministries/ud/Press-Contacts/News.html?id=852

 

TŁUMACZE:

 

Tłumacze języka norweskiego, działający w POLSCE:

UWAGA: Ambasada Królestwa Norwegii nie odpowiada za jakość świadczonych usług przez zamieszczonych poniżej tłumaczy

WARSZAWA:

Anna BORÓWKA, tłumacz przysięgły, tel. +48 22 625 72 69, azb@vis.pl

Dariusz GELLER tel. +48 22 628 80 53 lub 0601 24 52 48

Maria GOŁĘBIEWSKA-BIJAK tel. +48 22 664 91 13

Elżbieta HUBNER tel. +48 22 671 55 80 lub 0605 297 185, ela.hubner@gmail.com

I.A. SZCZEPANKOWSKA, tłumacz przysięgły, tel. 0602 86 92 46, nordicwa@aster.pl

Iwona ZIMNICKA, tłumacz przysięgły, tel. +48 22 825 02 94, 0607 59 73 74, zimona@poczta.onet.pl

TRÓJMIASTO:

Renata CZAJKOWSKA, tłumacz przysięgły, tel. 0601 65 89 88, r.czajkowska@chello.pl

Marzena PAKUŁA-PIAŚCIK, tłumacz przysięgły, tel. +48 58 30 30 472 lub 0601 64 40 09

Alicja RZĄDKOWSKA, tłumacz przysięgły, tel./fax:  +48 58 551 69 40, lub 0692 96 69 92, linguanordica@neostrada.pl

ZIELONA GÓRA:

Joanna SAWICZ – OLESZCZUK, tłumacz przysięgły, tel. +48 68 455 12 10 lub 0608 86 80 59, www.norweski.pl

Tłumacze norwesko-polscy w NORWEGII:

baza danych tłumaczy przysięgłych (j. polski./j.norweski) na stronach Norweskiego Związku Tłumaczy Przysięgłych:

http://www.statsaut-translator.no/website.aspx?displayid=1330

Informacje na temat tłumaczy są zasięgnięte ze strony: http://www.amb-norwegia.pl

 

ZWIĄZKI ZAWODOWE W NORWEGII:

 

Norweska Zjednoczona Federacja Związków Zawodowych (FF) (Fellesforbundet)
www.fellesforbundet.no

Norweski Związek Zawodowy Menedżerów i Inżynierów (FLT) (Forbundet for Ledelse og Teknikk)
www.flt.no

Norweski Ogólnorobotniczy Związek Zawodowy (NAF) (Norsk Arbeidsmandsforbund)
www.arbeidsmandsforbundet.no

Norweski Związek Zawodowy Elektryków i Informatyków (EL & IT) (EL og IT Forbundet)
www.elogit.no

Norweski Związek Zawodowy Pedagogów Ochrony Dziecka, Pracowników OpiekiSpołecznej i Wychowawców Społecznych (FO) (Fellesorganisasjonen)
www.fo.no

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Więziennictwa i Zakładów Otwartych (NFF) (Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund)
www.fengselogfriomsorg.no

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Biur (HK) (Handel og Kontor i Norge)
www.handelogkontor.no

Industri Energi (Industri Energi )
www.industrienergi.no

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych (NJF) (Norsk Jernbaneforbund)
www.njf.no

Norweski Związek Zawodowy Muzyków (MF) (Musikernes Fellesorganisasjon)
www.musikerorg.no

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Administracji Rejonowej, Zdrowia iOpieki Społecznej (Fagforbundet)
www.fagforbundet.no

Norweski Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych (NLF) (Norsk Lokomotivmannsforbund)
www.lokmann.no

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Żywności i Napojów (NNN) (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
www.nnn.no

Norweski Związek Zawodowy Oficerów (NOF) (Norges Offisersforbund)
www.offisersforbundet.no

Norweski Związek Zawodowy Poczty i Środków Przekazu (NPK) (Det norske Post og Kommunikasjonsforbund)
www.postkom.no

Związek Zawodowy Prasy Ruchu Robotniczego (Arbeiderbevegelsens Presseforbund)
www.a-p-f.no

Norweski Związek Zawodowy Marynarzy (SF) (Norsk Sjømannsforbund)
www.sjomannsforbundet.no

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Szkół (SL) (Skolenes landsforbund)
www.skoleneslandsforbund.no

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Państwowych (NTL) (Norsk Tjenestemannslag)
www.ntl.no

Norweski Związek Zawodowy Pracowników Transportu (NTF) (Norsk Transportarbeiderforbund)
www.transportarbeider.no

Norweska Centralna Organizacja Sportowców (NISO) (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon)
www.niso.no

Fot: sxc.hu

Leave a comment