Wyniki norweskiej gospodarki w 2014 r.

Wyniki-norweskiej-gospodarki-w-2014

Dobre wyniki norweskiej gospodarki w 2014 r.

Według wstępnych danych Norweskiego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto norweskiej gospodarki wzrósł w 2014 r. o 2,2%, po 0,9-proc. wzroście w roku 2013.

Na przestrzeni całego roku PKB norweskiej gospodarki utrzymywał się powyżej bazowych poziomów, rosnąc w poszczególnych kwartałach odpowiednio o 0,5% w I kw., 1,1% w II kw., 0,5% w III kw. oraz 0,9% w IV kw. 2014 r.

Motorem 2,2-proc. wzrostu gospodarczego Norwegii w 2014 r. był popyt wewnętrzny, którego kontrybucja w przyrost PKB wyniosła 2,2 pkt. proc. Wśród głównych składników popytu krajowego pozytywnie na wzrost oddziaływały wszystkie jego kategorie, zarówno o stronie konsumpcyjnej jak i inwestycyjnej. Wzrosty spożycia prywatnego (+2,1%) oraz publicznego (+2,5%), odpowiadających w sumie za ponad 60% wartości nominalnej PKB, zwiększyły go w 2014 r. o 1,6 pkt. proc. Pozostałe 0,6 pkt. proc. zostało wygenerowane przez inwestycje. Wkład popytu zagranicznego (eksport-import) w PKB Norwegii w 2014 r. był neutralny.

Tab. 1 Produkt krajowy brutto Norwegii oraz jego składowe w latach 2009-2014 (zmiana %)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PKB

-1,6

0,6

1,0

2,7

0,7

2,2

  Spożycie prywatne

0,0

3,8

2,3

3,5

2,1

2,1

  Spożycie publiczne

4,1

2,2

1,0

1,6

1,7

2,5

  Akumulacja

-13,1

2,4

4,8

5,1

7,4

2,3

       Nakłady brutto na środki trwałe

-6,8

-6,6

7,4

7,6

6,8

1,2

       Zmiana stanu zapasów

-52,7

128,6

-6,4

-6,6

10,6

7,7

  Eksport

-4,1

0,7

-0,8

1,4

-3,0

1,7

  Import

-10,0

8,3

4,0

3,1

4,3

1,6

 

Od strony podażowej, wszystkie składowe pozytywnie oddziaływały na wzrost gospodarczy Norwegii w 2014 r. Przetwórstwo oraz wydobycie wzrosło o 3,5%, produkcja pozostałych dóbr o 4,3%, a usługi o 2,0% w porównaniu do wyników z 2013 r.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady RP w Oslo
fot: freeimages.com

Leave a comment