Zrealizowane projekty z funduszy norweskich

Zrealizowane-projekty-z-funduszy-norweskich

Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich i funduszy EOG.

 

Badania naukowe – Badania nad wykorzystaniem wybranych technik telekomunikacyjnych i teleinformatycznych dla telemedycznej, domowej opieki ciężarnych

Projekt polega na stworzeniu prototypowego telemedycznego systemu monitorowania kobiet ciężarnych, który dawałby możliwość objęcia pacjentek w ciąży zagrożonej monitorowaniem kardiotokograficznym prowadzonym w domu, ale z zapewnieniem odpowiedniego nadzoru przez lekarza oraz inteligentne oprogramowanie zainstalowane na centralnym stanowisku monitorującym zlokalizowanym w szpitalu.

Obecnie pacjentki, ze wskazaniem do cyklicznego monitorowania, zmuszane są do częstego, nawet codziennego zgłaszania się do szpitala celem dokonania oceny stanu płodu. Stały nadzór kardiotograficzny oznacza bardzo czesto konieczność hospitalizacji pacjentek, nawet w przypadku, gdy nie istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia. W praktyce liczba łóżek oraz wyposażenia aparaturowego w szpitalach jest niewystarczające, a rozwiązanie to okazuje się być dość uciążliwe i mało efektywne.

Idea proponowanego systemu telemedycznego opiera się na wykorzystaniu ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych do transmisji danych z komputerów kieszonkowych PDA wyposażonych w nadajniki GPRS, podłączonych do przenośnych kardiotokografów rozlokowanych w domach pacjentek.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony eog.gov.pl
Fot: freeimages.com

Leave a comment